Syrakusa och antiken

Resebrev 7 maj 2022

Syrakusa är en stad som gett eko genom historien. Här var den sista bastionen för den antika hellenistiska kulturen. Staden hade grundats av grekiska kolonisatörer, förmodligen runt 700-talet f.Kr.  Den var, liksom andra grekiska städer en stadsstat, alltså en stad som samtidigt var ett litet rike. År 211 f.Kr. tog det slut. Romarna intog Syrakusa på sedvanligt sätt: med hänsynslös plundring och grymma massakrer. Det var då greken Archimedes – en av alla tiders störste vetenskapsmän – dödades. Först lär han emellertid ha yttrat ”Rubba inte mina cirklar” där han satt och ritade geometriska figurer i sanden. Så har Archimedes lakoniska protest kommit att symbolisera att för honom var vetenskapen viktigare än livet.  

”Dionyssos öra”

Vi som intresserar oss för historisk vetenskap (om än utan livet som insats) tänker främst på Aten som centrum för den grekiska antikens filosofi, vetenskap och kultur, men faktum är att innan Aten fick den rollen på 400-talet f.Kr. var det Sicilien axlade manteln. Och främst av de sicilianska stadsstaterna var Syrakusa. Basen för dess betydelse var den kontroll man hade över handelsvägarna i östra Medelhavet. I Syrakusa grundades till exempel det systematiska studiet av retorik. Här samlades också några av tidens främsta filosofer. Även under Atens storhetstid var Syrakusas inflytande stort och det varade länge än. Hit kom också Platon flera gånger, ditlockad av stadens härskare Dionyssos som ville frottera sig med den kände filosofen och skriftställaren. Annars var han känd som en brutal kung, som enligt legenden spionerade på sina arbetares samtal genom att placera sig i en grotta med särdeles bra akustik – ”Dionyssos öra”.

Syrakusas fördelaktiga läge i Medelhavet blev också orsaken till dess undergång. Staden hamnade mitt i konflikten mellan det framväxande Romarriket och den gamla feniciska stormakten Kartago i Nordafrika. De två fienderna skulle utkämpa tre krig om herraväldet innan romarna avgick med segern 146 f.Kr. Det var under det andra kriget som Syrakusa krossades. Ändå skulle stadens inflytande bli enormt, menar många historiker; den blev en brygga från grekernas hellenska civilisation till romarna. Snart skulle grekiska bli bildade romares språk och grekisk kultur skulle utveckla den romerska. Syrakusa skulle dock sjunka tillbaka till en av många provinsstäder på Sicilien.

I dag, över två tusen år senare, kan man fortfarande finna lämningar efter grekernas och romarnas tid, främst i Syrakusas stora och vackra arkeologiska park. Där finns till exempel två amfiteatrar, en romersk från omkring vår tidräknings början och en grekisk byggd flera århundraden tidigare. Här uruppfördes till exempel Den fjättrade Prometeus av Aischylos på 400-talet f.Kr. Tyvärr höll man på att bygga över teatern inför sommarens föreställningar vid vårt besök. Men här fanns så mycket annat att se, inte minst alla grottor och gravrum uthuggna i klipporna. Vill man ta del av fler lämningar kan man göra som vi, besöka Syrakusas fina arkeologiska museum. 

Annars har Syrakusa också mycket annat att uppleva. Här finns exempelvis en speciell och vacker katedral, byggd på ett antikt doriskt tempel med dess kolonner som en del av kyrkobyggnaden. Katedralen ligger på halvön Ortiega, som är stadens historiska centrum med vackra hus, mysiga gränder, aktiv fiskehamn, livlig gatumarknad, trevliga restauranger och t.o.m. en liten strand. Syrakusa var ett gott val för ett par dagar under vår rundresa.