Etna

Resebrev 5 maj 2022

I dag blev det en guidad tur upp mot Etna, som reser sig 3357 meter över havet. Etna är Europas högsta aktiva vulkan och utbrott sker med några års mellanrum, för det mesta utan problem. Men ibland är utbrotten stora, senast 1971. 

Sicilien har såväl geografiskt som historiskt och kulturellt alltid legat i skärningspunkten mellan Europa och Afrika. Detsamma gäller geologin. Etnas aktivitet är ett resultat av att den europeiska och den afrikanska kontinentalplattan kolliderar i området.

Vår tur gick inte högre än knappt två tusen meter upp, endast den sista biten till fots. Högre är det för närvarande inte tillåtet att röra sig på grund av den vulkaniska aktiviteten. Ändå var det en mycket intressant och faktiskt lite sällsam naturupplevelse.

Landskapet är här mycket säreget. Gamla kratrar och lavasten breder ut sig över stora områden; kargt och mörkt men med en egen skönhet. Miljön lockar nog till både intensiva upplevelser och kreativt skapande. Vi passerade till exempel en filminspelning vid en av kratrarna. Här finns också många andra formationer skapade av utbrotten: djupa kraterhål, utkastade stenblock, grottor med mera. 

Efter vår lilla expedition tog vi oss längre ned för lite förtäring på en vingård. Det är en ödets ironi att något så livshotande som en vulkan skapat ypperliga förutsättningar för vinodling när lavan med tiden förvandlats till bördig mark, vilket kan jämföras med att några av vår planets mest bördiga slätter ligger vid stora floder med upprepade förödande översvämningar. 

Turen till Etna var en upplevelse och en viktig påminnelse om människans litenhet i förhållande till jordens mäktiga naturkrafter.